Skip to main content

Magunkról

Szervezet - szolgáltatások

A fótligeti telektulajdonosok egy ún. üzemeltetési közösséget alkotnak.

Fótliget teljes területe magánterület, az építési telkek általában az ott lakók, közös használatú területek (utak, parkok) a Pro Fótliget Alapítvány tulajdonában vannak. A Pro Fótliget Alapítvány kuratóriumi tagjai fótligeti lakosok. A fótligeti telektulajdonosok egy ún. üzemeltetési közösséget alkotnak. A közösséget érintő kérdésekben minden tulajdonos döntési joggal rendelkezik a tulajdoni hányada arányában.

Közérdekű, máshol az önkormányzat által ellátandó feladatokat, mint az úthálózat, járdák és árkok takarítását, karbantartását, a téli hóeltakarítást, a közvilágítást, a park gondozását, játszótér fenntartását és a 24 órás portaszolgálatot az üzemeltető Fótliget Lakópark Ingatlankezelő Közhasznú Nonprofit Kft. a tulajdonosok megbízásából és terhére látja el. Az üzemeltető többségi tulajdonosa a Pro Fótliget Alapítvány.

Az üzemeltető minden telektulajdonossal egyenként szerződött a közérdekű feladatok ellátására és azok költségét számlázza a tulajdonosoknak. A közös költséggel fedezendő kiadásokról és a költségek tulajdonosok közötti felosztásáról a tulajdonosok éves közgyűlése határoz. A közgyűlésen gyakorolható szavazati jog a szavazó közös költség viselésével arányos. A tulajdonosok közgyűlések közötti képviseletét, az üzemeltető tevékenységének rendszeres ellenőrzését, a közösségi rendezvények szervezését a Számvizsgáló Bizottság (SZB) látja el, amelynek tagjai a közgyűlésen választott fótligeti lakosok.

Együttélési szabályok